SAN Titanium Isolate – Whey Tăng Cơ Đẳng Cấp Nhất

1,900,000 

27g whey protein isolate hydrolyzed trong 1 liều dùng.
Không chứa đường và béo.
7g BCAA trong liều dùng
Không chứa lactose.

SAN Titanium Isolate – Whey Tăng Cơ Đẳng Cấp Nhất

1,900,000